Ee |  En

  Energy training for builders

  Latest BUILD UP Skills activities

  26-08-2012 |  Estonia |  Estonia
  Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava koostamine aastani 2020 on osa...
  25-04-2013 |  Buildest projekti tulemuste esitlus kutsekoolide võrgustikuseminaril |  Estonia
  25.04.2013 toimub Buildest projekti tulemuste (Eesti ehitusvaldkonna tööj...
  11-04-2013 |  Buildest ehitusfoorum |  Estonia
  Projekti Buildest ehitusfoorum toimub 17. aprillil Raudsillal, kuhu on kutsutud kõ...
  18-01-2013 |  BUILDEST projekti seminar-infopäev 31. jaanuaril, 2013 |  Estonia
  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Majandus- ja...
  20-06-2013 |  WP3 töögrupi V kohtumine ehitusettevõtete esindajatega |  Estonia
  Projekti töögrupi kohtumine ASi Nordecon ja Merko Ehitus kvaliteedijuhtidega...

  National Country Pages

  Projekti BUILDEST eesmärk oli töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendõppe ja hariduse kava, mis oleks vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtaks arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid. Projekti käigus valminud tegevuskava lõppeesmärk haridusvaldkonnas oli julgustada asjaomaseid sidusgruppe pakkuma koolitusi ning kaasajastama ja uuendama olemasoleva kvalifikatsioonisüsteemi nõudeid, et parandada oluliselt ehitussektori täiendõppe valdkonda, arvestades ka valdkonna arengusuundadega Euroopas.

  BUILDEST projekti konsortsium koosnes viiest organisatsioonist, kes kõik on seotud energiatõhususalaste meetmete arendamise ja rakendamisega Eestis. Projekti partneriteks olid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), SA KredEx, SA Innove, Eesti...