Ee |  En

  Energy training for builders

  Latest BUILD UP Skills activities

  26-08-2012 |  Estonia |  Estonia
  Ehitusvaldkonna täiendõppe ja koolituse tegevuskava väljatöötamine aastaks 2020 on osa Konkurentsivõime ja...
  18-01-2013 |  BUILDEST projekti seminar-infopäev 31. jaanuaril, 2013 |  Estonia
  Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühendus (EKVÜ), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM...
  26-08-2012 |  Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) |  Estonia
  26-08-2012 |  Rakvere Targa Maja Kompetentsikeskus |  Estonia
  26-08-2012 |  Eesti Arhitektide Liit (EAL) |  Estonia

  National Country Pages

  Projekti BUILDEST eesmärk on töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendõppe ja hariduse kava, mis on vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtab arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid. Projekti käigus valmiva tegevuskava lõppeesmärk haridusvaldkonnas on julgustada asjaomaseid sidusgruppe pakkuma koolitusi ning kaasajastama ja uuendama olemasoleva kvalifikatsioonisüsteemi nõudeid, et parandada oluliselt ehitussektori täiendõppe valdkonda, arvestades ka valdkonna arengusuundadega Euroopas.

  BUILDEST projekti konsortsium koosneb viiest organisatsioonist, kes kõik on seotud energiatõhususalaste meetmete arendamise ja rakendamisega Eestis. Projekti partneriteks on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM), SA KredEx, SA Innove, Eesti Ehitusettevõtjate...