Ee |  En

You are here

Project Profile

  National projects:
  Estonia
  Project short description

  Ehitusvaldkonna täiendõppe ja koolituse tegevuskava väljatöötamine aastaks 2020 on osa Konkurentsivõime ja UuendustegevuseTäitevasutuse (EACI) elluviidavast projektist "Ehitame üles teadmised" (Build Up Skills), mida rahastatakse Intelligent Energy Europe (IEE) programmi kaudu. Projekti eesmärk on töötada välja energiatõhusate ja jätkusuutlike ehituslahenduste loojatele täiendõppe ja hariduse kava, mison vastavuses Eestile seatud 2020. aasta energiaalaste eesmärkidega ning võtab arvesse ka “liginullenergiahoonete” nõudeid. Projekti käigus valmiva tegevuskava lõppeesmärk haridusvaldkonnas on julgustada asjaomaseid sidusgruppe pakkuma koolitusi ning kaasajastama ja uuendama olemasoleva kvalifikatsioonisüsteemi nõudeid, et parandada oluliselt ehitussektori täiendõppe valdkonda, arvestades ka valdkonna arengusuundadega Euroopas. Projekt koondab kõiki ehitusvaldkonna sidusgruppe eesmärgiga: 1) pakkuda parimaid kogemusi ja oskusi ehitussektoripõhise hariduse, koolitus- ja kvalifikatsioonisüsteemi ning tööturu analüüsiks; 2) arendada välja Eesti tegevuskava analüüsi tulemuste suunamiseks ning jätkusuutlike lahenduste pakkumiseks ehitussektoris, mis arvestab energiatõhususe ja taastuvenergia eesmärke 2020. aastaks. 

   

  BUILDEST projekti käigus koostatakse:

  1. Ehitussektori hariduse ja täiendõppe valdkonna uuringu aruanne, mis annab ülevaate ehitussektori arengusuundadest, seadusandlikust ja poliitilisest taustast, haridussüsteemist (kutse-, kõrg- ja täiskasvanuharidus) ning selgitab ja kirjeldab koolitus- ja kvalifikatsioonivajadusi nõutud energiatõhususalaste teadmistega võimeka tööjõu osas.
  2. Ehitussektori täiendõppe ja koolituse tegevuskava aastaks 2020, mis võtab arvesse eelneva uuringu tulemusi ja järeldusi ning keskendub energiatõhususalastele teadmistele ja oskustele. Tegevuskava aitab kaasa riikliku täiendõppe, koolitusprogrammide ja kvalifikatsioonisüsteemi edasisele arendamisele ehitussektoris, mille väljatöötamisel kaasatakse nii asjaomaseid sidusgruppe kui ka ehitusturu teisi osalisi.
  Project coordinator
  Sihtasutus KredEx
  Contact name
  Triin Väljataga
  Email address
  National website
  Project factsheet
  BUILD UP Skills Estonia (BUILD UP SKILLS EE)
  Key documents
  KI uuring_Tööjõu vajadus ehituses_2012.pdf BUS_Eesti raport_2012.pdf

  Project Coordinator

  Sihtasutus KredEx